Skubi diagnostika
GEM Premier 4000 kraujo dujų analizatoriui

Nuotolinis ryšys skubios diagnostikos tyrimų atlikimo vietose
GEMweb programinis paketas leidžia nuotoliniu būdu, internetinės prieigos pagalba, per bet kurį tinklo kompiuterį, valdyti kraujo dujų analizatorių GEM Premier 4000. Laboratorijos darbuotojai, darbuotojai atsakingi už kokybės kontrolę ar kiti autorizuoti naudotojai, gali sekti ir peržiūrėti pacientų duomenis, stebėti analizatoriaus būklę ar nuotoliniu būdu valdyti analizatoriaus veiksmus neišeidami iš savo kabineto.
  • Nuotoliniu būdu surandami ir peržiūrimi paciento duomenys;
  • Nuotoliniu būdu papildomos, konfigūruojamos ar įjungiamos/išjungiamos operatoriaus prieigos galimybės;
  • Nuotoliniu būdu konfigūruojamos prieinamos/neprieinamos analitės ir užrakinamas analizatorius;
  • Peržiūrima analizatoriaus būklė, sekamas kasetėje likęs testų skaičius ir kokybės kontrolės laikymasis;
Nuotolinis GEM Premier 4000 analizatoriaus valdymas per ligoninės GEMweb suteikia saugią prieigą, ryšį ir kontrolę.