Skubi diagnostika
GEM Premier 3000 analizatoriui

Nuotolinis ryšys skubios diagnostikos tyrimų atlikimo vietose
GEMweb programinis paketas leidžia nuotoliniu būdu, internetinės prieigos pagalba, per bet kurį tinklo kompiuterį, valdyti kraujo dujų analizatorių GEM Premier 3000. Laboratorijos darbuotojai, darbuotojai atsakingi už kokybės kontrolę ar kiti autorizuoti naudotojai, gali sekti ir peržiūrėti pacientų duomenis, stebėti analizatoriaus būklę ar nuotoliniu būdu valdyti analizatoriaus veiksmus neišeidami iš savo kabineto.
  • Nuotoliniu būdu surandami ir peržiūrimi paciento duomenys;
  • Peržiūrima analizatoriaus būklė, sekamas kasetėje likęs testų skaičius ir kokybės kontrolės laikymasis;
  • Nuotoliniu būdu konfigūruojamos prieinamos/neprieinamos analitės ar užrakinamas analizatorius;
  • Siunčiamos žinutės tiesiai į analizatorių;
  • Siunčiami pranešimai elektroniniu paštu tiesiai į Instrumentation Laboratory techninės paramos skyrių.
Nuotolinis GEM Premier 3000 analizatoriaus valdymas per ligoninės GEMweb suteikia saugią prieigą, ryšį ir kontrolę.